четвер, 15 червня 2017 р.

Лист Міністерства освіти і науки України від 13.06.2018 р. №1/9-386 "Щодо особливостей організації діяльності закладів дошкільної освіти в 2018/2019 навчальному році"

Щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців (лист від 11.10.2017 р. №1/9-546)
Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах (лист від 25.07.2016 р. №1/9-396)
Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах (лист від 02.09.2016 р. №1/-456)
Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах (лист від 02.09.2016 р. №1/9-454)
Щодо вирішення окремих питань діяльності керівників гуртків дошкільних навчальних закладів (лист від 18.09.2014 р. №1/9-473)
Про розроблення прогам для дошкільної освіти (лист від 28.02.2013 р. №1/9-152)
Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період (лист від 28.05.2012 р. №1/9-413)
Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період (лист від 16.03.2012 р. №1/9-198)Пріоритети роботи дошкільної освіти 2018-2019 н.р.

       18 квітня 2018 року Тетяна Носачова, співробітник відділу наукового та навчально-методичного забезпечення змісту дошкільної та початкової освіти Нової української школи Державної наукової установи «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти», презентувала основні завдання та нормативно-правові засади організації освітньої діяльності дошкілля під час проведення Всеукраїнського вебінару "Забезпечення наступності змісту дошкільної і початкової освіти: впровадження освітньої програми "Впевнений старт" у практику роботи з дітьми старшого дошкільного віку. 
ПРОГРАМА ВЕБІНАРУ

  1. Шляхи підвищення якості дошкільної освіти дітей старшого дошкільного віку. Доповідач: Нерянова С. І., в. о. начальника відділу дошкільної освіти МОН України.
  2. Реалізація завдань наступності між дошкільною та початкової освіти в умовах Нової української школи. Доповідач: Ліннік О. О., доктор педагогічних наук, державний експерт з питань якості дошкільної та початкової освіти.
  3. Досвід упровадження у 2017-2018 навчальному році освітньої програми «Впевнений старт» (переваги та виклики в умовах закладів дошкільної освіти):
  4. Вибір програмно-методичного забезпечення та результати впровадження. Доповідач: Сорокіна М. П., вихователь закладу дошкільної освіти №4 «Вишенька» м. Жмеринка Вінницької області.
  5. Хід упровадження навчально-методичного комплекту до освітньої програми «Впевнений старт»: труднощі і переваги. Доповідач: Зелена О. В., вихователь-методист санаторного закладу дошкільної освіти (ясел-садка) №16, м. Олександрія.
  6. Блочно-тематична карта комплекту «Впевнений старт»: доцільність та можливості змістового наповнення запропонованих тем. Доповідач: Янишевська С. І., вихователь закладу дошкільної освіти №31 «Мир», м. Костянтинівка, Донецька обл.
  7. Підготовка педагогічних кадрів у форматі «тренінг тренерів»: досвід обласного рівня. Доповідач: Савчук О. С., методист науково-методичного центру безперервної педагогічної освіти ІППО Чернівецької області.
  8. Дидактико-методичні основи освітньої діяльності за програмно-методичним комплексом «Впевнений старт». Доповідач: Хартман О.Ю., кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії психології дошкільника Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України.


  Відео Всеукраїнського вебінару  http://pedpresa.ua/191487-online-139.html

Готуємось до серпневих конференцій 2018

Кафедра дошкільної та початкової освіти (завідувач Н.В.Тарапака) рекомендує при проведенні секцій завідуючих та вихователів ЗДО надати перевагу новим освітнім пріоритетам дошкільної освіти в умовах реалізації Державного стандарту дошкільної освіти.
Одним із базових принципів Нової української школи є уявлення про безперервність освіти. Це означає, що процес виховання, навчання та формування особистості починається відразу від народження і триває пожиттєво. Водночас, держава визнає, що базовими етапами фізичного, психічного та соціального становлення особистості дитини є вік немовляти (до року), ранній вік (1-3 роки), передшкільний вік (3-6/7 років).
Саме тому дошкільна освіта є обов'язковою первинною складовою частиною системи безперервної освіти в Україні. Держава при цьому визнає пріоритетність дошкільної освіти та забезпечує умови для її здобуття.
Отже, виділяємо ключові аспекти спрямування дошкільної освіти:
·                     забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб;
·                     формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду.
Для якісного навчально-методичного забезпечення організації освітнього процесу рекомендуємо орієнтуватись на принципи дошкільної освіти:
·                     доступність для кожного громадянина освітніх послуг, що надаються системою дошкільної освіти;
·                     рівність умов для реалізації задатків, нахилів, здібностей, обдарувань, різнобічного розвитку кожної дитини;
·                     єдність розвитку, виховання, навчання і оздоровлення дітей;
·                     єдність виховних впливів сім'ї і закладу дошкільної освіти;
·                     наступність і перспективність між дошкільною та початковою загальною освітою;
·                     світський характер дошкільної освіти у державних і комунальних закладах дошкільної освіти;
·                     особистісно-орієнтований підхід до розвитку особистості дитини;
·                     демократизація та гуманізація педагогічного процесу;
·                     відповідність змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти особливостям розвитку та стану здоров'я дитини дошкільного віку.
Важливим питанням є підвищення якості дошкільної освіти, реалізація завдань наступності між дошкільною та початковою освітою в умовах Нової української школи, а також нові нормативні вимоги до розроблення освітніх програм. Обов’язковим є перегляд навчально-методичних посібників та програм, які рекомендовані Міністерством освіти і науки України (лист МОН від 17.08.2017 № 1/11-8268 «Про Перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у дошкільних навчальних закладах»). З рекомендованими освітніми текстовими та відеоматеріалами для дітей старшого дошкільного віку можна ознайомитись за адресою: https://vstart.com.ua/pedagogam/
     Також, варто обговорити дидактико-методичні основи здійснення освітньої діяльності за оновленою програмою для дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт». Саму програму, методичні рекомендації можна опрацювати на електронних ресурсах: https://vstart.com.ua/ та
 https://drive.google.com/file/d/0B3m2TqBM0APKUGVkellSNGtuSWM/view
     Актуальним сьогодні є забезпечення наступності змісту дошкільної та початкової освіти, відповідність Базового компонента дошкільної освіти віковим особливостям дітей старшого дошкільного віку та вимогам концептуальних засад реформування Нової української школи. Тому, головні конструкти програмних завдань з урахуванням вимог сьогодення передбачають:
-       збалансування напрямів розвитку особистості дитини для збереження її цілісності;
-       створення фундаменту успішності дитини через її діяльнісну самореалізацію в умовах нової соціальної ситуації розвитку; 
-       забезпечення сучасної та зручної системи методичного сервісу для педагогів і батьків.
З метою обміну досвідом вихователів закладів дошкільної освіти та  учителів початкової школи щодо використання ігрових методів і прийомів, форм організації діяльності дітей, системи роботи з розвитку мовлення, формування пізнавальних процесів, соціалізації дитини тощо доцільно передбачати індивідуальні та інтерактивні (колективні, колективно-групові, групові) форми методичної роботи. А саме:
- взаємовідвідування вчителями та вихователями відкритих занять (інших форм організації освітньої роботи) з дітьми старшого дошкільного віку та уроків у початковій школі;
- анкетування педагогів закладів освіти з питань забезпечення гармонійного розвитку особистості дитини з метою вивчення потреб у підвищенні майстерності;
- підготовка і проведення спільних педагогічних рад, семінарів-практикумів, засідань «круглих столів», конференцій, консультацій, тематичних виставок тощо;
- організація роботи спільних методичних об’єднань, творчих груп вихователів закладів дошкільної освіти і вчителів початкової школи;
- залучення педагогів закладів дошкільної освіти і початкової школи до участі в спільних педагогічних проектах, розроблення методичних рекомендацій і порад;
- обмін педагогічним досвідом з різних питань щодо реалізації наступності між дошкільної та початкової ланками освіти;
- сприяння самоосвіті педагогів, підвищення їх фахової майстерності.
Корисним ресурсом, для забезпечення організації освітнього процесу, можна назвати  сайт Всеукраїнської громадської організації «Асоціація працівників дошкільної освіти», де висвітлені матеріали з досвіду освіти Шотландії, Нідерландів, Литви http://www.doshkillia.ua/seminar-osvita-shotlandi%D1%97/, http://www.doshkillia.ua/navchannya-i-pidtrimka-inspektoriv-praktika-niderlandiv/, http://www.doshkillia.ua/ocinyuvannya-diyalnosti-shkil-v-litvi/.
Інформаційно-просвітницький аспект взаємодії закладів дошкільної освіти та початкової школи має бути спрямованим і на батьків, і на педагогів.
У роботі з батьками необхідно передбачити:
- анкетування з питань особистісного зростання дітей, рівня досягнення дошкільної зрілості для надання консультативної допомоги;
- ознайомлення з психологічними закономірностями розвитку дитини старшого дошкільного та молодшого шкільного віку;
- проведення Днів відкритих дверей у закладах загальної середньої освіти;
- проведення Інтернет-консультацій, вебінарів, форумів для батьків;
- організацію роботи «педагогічної вітальні» з питань створення психологічно комфортних умов для сприйняття дитиною нової соціальної ролі школяра; батьківських клубів та інших форм взаємодії закладів освіти і батьків вихованців.

Програмно-методичне забезпечення організації освітнього процесу:

З програмами розвитку дітей можна ознайомитися на сайті МОНУ за посиланням https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita/programi-rozvitku-ditejз програмно-методичним забезпеченням - на сайті  ДНУ "ІМЗО" https://imzo.gov.ua/osvita/doshkilna-osvita/programno-metodichne-zabezpechennya/

Готуємось до 2018/2019 навчального року

(матеріали кафедри дошкільної та початкової освіти  можна знайти за посиланням)