четвер, 15 червня 2017 р.

Пріоритети роботи дошкільної освіти 2017-2018 н.р.

       13 червня 2017 року Тетяна Носачова, співробітник відділу наукового та навчально-методичного забезпечення змісту дошкільної та початкової освіти Нової української школи Державної наукової установи «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти», презентувала основні завдання та нормативно-правові засади організації освітньої діяльності дошкілля.

  Презентація виступу nosachova-tp_prioriteti-osv_roboti_2017-2018nr

Шановні колеги!

      Доводимо до Вашого відома, що на виконання Закону України "Про дошкільну освіту" (стаття 22), інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 28.02. 2013 р. №1/9-152 "Про розроблення програм для дошкільної освіти" повідомляємо, що Програма розвитку дитини дошкільного віку "Українське дошкілля" (автори: О.Білан, П.Возна, О.Максименко та ін.) отримала гриф "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України" (лист Міністерства освіти і науки України від 23.05.2017 р. №1/11-4988.
    Програма суттєво змінена, доповнена та удосконалена  відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) та Концепції Нової української школи. 
      Попередній варіант Програми з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 09.12.2011 р. №1/11-11601 втратив чинність.

Готуємось до серпневих конференцій 2017

Кафедра дошкільної та початкової освіти (завідувач Н.В.Тарапака) рекомендує при проведенні секцій завідуючих та вихователів ДНЗ надати перевагу новим освітнім пріоритетам дошкільної освіти в умовах реалізації Державного стандарту дошкільної освіти.

Радимо акцентувати увагу на таких питаннях:

  • Створення фундаменту успішності дитини в умовах Нової української школи;
  • Збалансування напрямів розвитку цілісної особистості дитини шляхом інтеграції;
  • Організація сучасної системи методичного сервісу для педагогів та батьків.
Нижче подаємо орієнтовні плани семінарів, круглих столів та окреслюємо коло проблемних запитань, які можна розкрити в рамках серпневих конференцій.


 Створення фундаменту успішності дитини в умовах Нової української школи
1. Моніторинг якості підготовки педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів.
2. Індивідуальна траєкторія розвитку дитини.
3. Кваліметричний підхід до оцінки розвитку дитини.
4. Соціальна компетентність дитини у контексті наступності дошкільної  і початкової освіти.

Збалансування напрямів розвитку цілісної особистості дитини шляхом інтеграції
1. Блочно-тематичний принцип у плануванні.
2. Інноваційні технології в системі дошкільної освіти.
3. Формування ціннісних орієнтацій дітей дошкільного віку.

4. Формування економічно-екологічно й соціально доцільної поведінки дошкільників у контексті освіти для сталого розвитку.


Організація сучасної системи методичного сервісу для педагогів та батьків

1. Ефективні стратегії досягнення згуртованості в команді.
    2. Застосування медіаінформаційних технологій, створення блогосфери.

 Під час висвітлення даних питань радимо опрацювати наступну літературу та нормативну документацію:
1. Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді. Електронний ресурс: http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/47154/
Електронний ресурс:http://mon.gov.ua/activity/education/doshkilna/programy.html
3. Світ дитинства: комплексна освітня програм для дошкільних навчальних закладів / упоряд.: О.М.Байєр, Л.В.Батліна, А.М.Богуш та ін..; наук.керівник акад.А.М.Богуш; за заг.ред.Л.В.Батліної. – Тернопіль: Мандрівець, 2015. – 200с.
4. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»/ О.І.Білан, Л.М.Возна, О.Л.Максименко та ін.. – Тернопіль: Мандрівець, 2012. – 264с.
5. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» (нова редакція). У 2ч.від трьох до шести років / Аксьонова О.П., Аніщук А.М., Артемова Л.В. [та ін.]; наук.кер.О.Л.Кононко. – Київ: ТОВ «МЦФЕР-Укоаїна», 2014. – 452с.
6. Дитина: Освітня програма для дітей від двох до семи років/ наук.кер.проекту В.О.Огнев’юк; авт..кол.: Г.В.Бєлєнька, О.Л.Богініч, Н.І.Богданець-Білоскаленко [та ін.]; наук.ред.: Г.В.Бєлєнька, М.А.Машовець; Мін.осв. і науки України, Київ.ун-т ім.Б.Грінченка. – К.: Київ.ун-т ім.Б.Грінченка, 2016. – 304с.
7. Сулімова С. Соціально-фінансова освіта: успішний досвід/ С.Сулімова, Н.Сикиринська// Дошкільне виховання. – 2016. - №4. – С.9-11.
8. Перелік навчальних видань, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році (Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 13.08.2015 №1/9-387)